منوی دسته بندی

ضمانت نامه ها

تمامی قطعات فروخته شده توسط فروشگاه «دنیای کوماتسو»دارای ضمانت نامه کتبی می باشد و در صورت بروز هر نوع اشکال در قطعه فروخته شده ، تیم متخصص به محل ارسال گردیده و به هزینه فروشگاه قطعه لازم تعویض می شود .

 
×